ประกันชั้น 2+ ที่ไหนดี เทียบราคา เจ้าไหนถูกและคุ้มค่า ข้อดีของประกันชั้น 2

ประกันชั้น 2+บริษัทไหนดี

ประกันชั้น 2+ คือประกันภัยซึ่งเหมาะกับผู้ที่ต้องการเบี้ยราคาถูกแต่ยังได้รับการคุ้มครองเหมือนกับการทำประกันชั้น 1 ดังนั้นจึงมีความคุ้มค่าแก่การทำมาก แต่ก็มีหลายคนที่มีคำถามว่า ทำไมเราต้องทำประกันภัย มันสำคัญอย่างไร ? ช่วยอะไรได้บ้าง ?

ซึ่งในบทความนี้เราจะมาอธิบายเรื่องของการทำประกันรถยนต์ 2+ ว่าคืออะไร ? มีแบบไหนบ้าง ? ราคาประกันชั้น2พลัสอยู่ที่เท่าไหร่ ? เพื่อให้ผู้ที่สนใจในเรื่องของการทำประกันชั้น 2+ สามารถตัดสินใจได้ว่าควรเลือกทำประกัน2ที่ไหนดี ?

ประกันชั้น 2+ คืออะไร 

ประกัน2พลัสคือ การทำประกันรถยนต์ที่ไม่ว่าผู้ทำประกันภัยจะเป็นฝ่ายถูกหรือฝ่ายผิด ทางบริษัทประกันภัยก็จะจ่ายค่าซ่อมแซมรถยนต์ให้ โดยที่ผู้ทำประกันภัยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายซึ่งจะแตกต่างกับการทำประกันชั้น2 ปกติตรงที่การทำประกันชั้น2คือ บริษัทประกันภัยจะดูแลเรื่องการจ่ายค่าซ่อมแซมให้กับผู้กรณีที่รถได้รับความเสียหายเท่านั้น

ดังนั้นประกันชั้นสองพลัสจึงเหมาะกับผู้ใช้รถยนต์บนท้องถนนทุกประเภทอย่างมาก หากคุณไม่รู้จะทำประกันภัยแบบไหนเราขอแนะนำทำประกัน 2 พลัส ค่ะ


ความคุ้มครองประกันชั้น 2+ มีแบบไหนบ้าง?

ความคุ้มครองต่อผู้เอาประกัน

ผู้ทำประกันชั้น 2+ หากวันใดวันหนึ่งเกิดอุบัติเหตุทางรถยนต์จนอาจนำไปสู่การสูญเสียต่อชีวิต หรือเกิดความพิการ ทางบริษัทประกันภัยจะมีการชดเชยให้ ทั้งนี้รวมถึงในกรณีที่ต้องนอนโรงพยาบาลหรือต้องเสียค่ารักษาอีกด้วย ไม่เพียงเท่านี้การคุ้มครองต่อผู้ทำประกันภัยยังรวมไปถึงการออกค่าประกันตัวให้กับผู้ขับขี่ด้วย

ความเสียหายต่อรถยนต์

ผู้ที่ทำประกันชั้นสองบวกแล้วรถยนต์ได้รับความเสียหายจากกรณีต่าง ๆ เช่น รถยนต์เกิดไฟไหม้ อุบัติเหตุทางท้องถนน รถยนต์สูญหาย หรือจากภัยทางธรรมชาติ ทางบริษัทประกันภัยจะทำการรับผิดชอบค่าใช้จ่ายซ่อมรถให้โดยที่ผู้ทำประกันไม่ต้องเสียเงินสักบาทเลย

ความคุ้มครองต่อบุคคลภายนอก

การทำประกันชั้น 2+ นั้นนอกจากจะคุ้มครองผู้ทำประกันแล้วยังคุ้มครองผู้เสียหายอีกด้วย  หากมีอุบัติเหตุเกิดขึ้นและผู้ทำประกันภัยเป็นฝ่ายผิด ทางบริษัทประกันภัยจะทำการรับผิดชอบให้ถ้าคู่กรณีเสียชีวิต พิการ โดยจะจ่ายค่ารักษาพยาบาลให้ ดังนั้นผู้ที่ทำประกันชั้น 2+ จะไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายเหล่านี้เลย


อยากทำประกันชั้น 2+ เลือกทำที่ไหนดี ?

direct asia

หากเลือกทำประกันรถยนต์ 2+ กับ direct asia รับรองเลยว่าคุ้มค่าแน่นอน เพราะให้ความคุ้มครองในหลาย ๆ ด้าน ไม่ว่าจะเป็นความเสียหายกับรถยนต์ ผู้ขับขี่ คู่กรณี และผู้โดยสาร

อีกทั้งถ้าทำประกันรถยนต์ชั้น2พลัส กับ direct asia จะสามารถเลือกซ่อมศูนย์ หรืออู่ที่อยู่ในเครือของ direct asia ได้ โดยค่าผ่อนเริ่มต้นที่ 400 บาท/งวด นอกจากนั้นหากมีอุบัติเหตุเกิดขึ้นเราการันตีได้เลยว่าจะถึงที่หมายภายใน 30 นาทีแน่นอน สำหรับวงเงินความคุ้มครองประกันภัยชั้น 2+ มีดังต่อไปนี้

 • กรณีที่เกิดรถยนต์เสียหายจากอุบัติเหตุบนท้องถนน วงเงินคุ้มครองตามทุนประกันภัยจะอยู่ที่ 150,000 – 350,000 บาท
 • ได้รับความเสียหายจากภัยธรรมชาติ เช่น แผ่นดินไหว พายุ น้ำท่วม จะมีวงเงินคุ้มครองตามทุนประกันภัยอยู่ที่ 150,000 – 350,000 บาท
 • ถ้าเป็นฝ่ายผิดและเกิดความเสียหายกับรถยนต์ วงเงินคุ้มครองตามทุนประกันภัยอยู่ที่ 2,000 บาท
 • หากรถยนต์ไฟไหม้หรือสูญหายวงเงินคุ้มครองที่จะได้รับเป็น 2 เท่าของทุนประกันภัย แต่ไม่เกินราคาของรถในวันที่ทำประกันภัยซึ่งมีการระบุไว้ในกรมธรรม์ประกันภัย
 • หากคู่กรณีเสียชีวิต หรือได้รับบาดเจ็บ วงเงินคุ้มครองตามทุนประกันภัยอยู่ที่ประมาณ 500,000 บาท/คน และไม่เกิน 10,000,000 บาท/ครั้ง
 • ถ้าเกิดความเสียหายต่อทรัพย์สินของคู่กรณี วงเงินคุ้มครอง 2,500,000 บาท/ครั้ง
 • ถ้าคู่กรณีได้รับความเสียหายต่อทรัพย์สินส่วนแรก สามารถแบ่งออกได้เป็น 2 กรณี ได้แก่
 • หากใช้รถยนต์ภายในเวลาที่มีอุบัติเหตุเกิดขึ้นซึ่งเป็นช่วงที่นอกเหนือจากที่ระบุไว้ในกรมธรรม์ จะมีวงเงินคุ้มครองอยู่ที่ 2,000 บาท
 • หากผู้ทำประกันภัยไม่ได้เป็นผู้ขับขี่ตามที่ระบุไว้ในกรมธรรม์ วงเงินคุ้มครองอยู่ที่ 2,000 บาท
 • ถ้าผู้ขับขี่และผู้โดยสารเสียชีวิต หรือเกิดความพิการ วงเงินคุ้มครองอยู่ที่ 200,000 บาท/คน
 • ผู้ขับขี่และผู้โดยสารจะได้วงเงินคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลเป็นจำนวนเงิน 200,000 บาท/คน
 • ถ้าต้องประกันตัวผู้ขับขี่ จะให้วงเงินคุ้มครองอยู่ที่ 200,000 บาท/คน
 • บริการรถยกซึ่งพร้อมให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง ซึ่งมีวงเงินคุ้มครองสูงสุดถึง 20 % ของค่าซ่อม

อลิอันซ์ อยุธยา ประกันภัย

ถ้าต้องการทำประกันชั้น 2+ กับ อลิอันซ์ อยุธยา ประกันภัย ไม่จำเป็นต้องตรวจสภาพรถก่อนทำ รถยนต์ต้องไม่มีอายุการใช้งานเกิน 20 ปี และยังมีบริการช่วยเหลือตลอด 24 ชั่วโมง หากรถยนต์สูญหาย ไฟไหม้ หรือเกิดอุบัติเหตุและมีคู่กรณี ทางอลิอันซ์ อยุธยา ประกันภัยจะมีเงินประกันภัยเริ่มต้นที่ 100,000 บาท นอกจากนั้นยังให้ความคุ้มครองกับผู้โดยสาร ผู้ขับขี่และบุคคลภายนอกสูงสุดถึง 500,000 บาท/คน

ประกันรถยนต์เทเวศ

สำหรับประกันรถยนต์ 2+ เทเวศ จะได้เบี้ยประกันเริ่มต้นที่ 7,800 – 8,800 บาท และได้รับวงเงินคุ้มครองคู่กรณีถึง 10,000,000 บาท รวมถึงผู้ทำประกันภัยจะได้วงเงินคุ้มครองค่าประกันอุบัติเหตุและค่ารักษาพยาบาล รายการละ 100,000 บาท/ครั้ง/คน หากผู้ทำประกันเป็นฝ่ายผิด ทางบริษัทจะรับผิดชอบค่าเสียหายส่วนแรกเป็นจำนวนเงิน 2,000 บาท/ครั้ง

ประกันภัยไทยวิวัฒน์

ประกันภัยไทยวิวัฒน์ เป็นบริษัทประกันภัยที่เปิดมาอย่างยาวนาน โดยประกันชั้น2บวก ราคาเริ่มต้นที่ 650 บาท ซึ่งจะมีให้เลือกเป็นชั่วโมง รายเดือน และรายปี โดยมีวงเงินคุ้มครองอยู่ที่ 100,000 – 500,000 บาท โดยคุ้มครองตั้งแต่รถยนต์สูญหาย ไฟไหม้ เกิดการชน คุ้มครองไปจนถึงทรัพย์สิน ชีวิต ร่างกายของคู่กรณี ร่างกายของผู้ขับขี่ ผู้โดยสาร แม้แต่การประกันตัวผู้ขับขี่ทางบริษัทก็ทำการคุ้มครองให้เช่นกัน

ไทยศรี ประกันภัย

ประกันชั้น 2+ ของ ไทยศรี ประกันภัย จะให้ความคุ้มครองความเสียหายของรถยนต์ และกับบุคคลภายนอก หรือก็คือคู่กรณี ตัวผู้ขับขี่และผู้โดยสาร โดยมีดังนี้

 • หากเกิดอุบัติเหตุ ไฟไหม้ และสูญหาย จะได้รับการคุ้มครองตามเบี้ยกระกัน
 • หากคู่กรณีเสียชีวิตหรือพิการ วงเงินคุ้มครองจะอยู่ที่ 10,000,000 บาท
 • ทรัพย์สินของคู่กรณีเสียหาย วงเงินคุ้มครองจะอยู่ที่1,000,000 บาท
 • ในกรณีที่เกิดอุบัติเหตุ วงเงินคุ้มครอง 100,000 บาท/คน
 • ค่ารักษาพยาบาล วงเงินคุ้มครองจะอยู่ที่ 50,000 บาท/คน
 • ค่าประกันตัวผู้ขับขี่ คุ้มครองวงเงิน 100,000 บาท/ครั้ง
 • ให้บริการช่วยเหลือตลอด 24 ชั่วโมง หากเกิดอุบัติเหตุ

เมืองไทยประกันภัย

สำหรับประกันชั้น 2+ ของ เมืองไทยประกันภัย สามารถเลือกได้ถึง 4 แบบ ไม่ว่าจะเป็นแบบไหนก็จะมีความคุ้มครองรถยนต์ คู่กรณี ผู้ขับขี่ และผู้โดยสารที่ต่างกัน ตามดังนี้

 1. หากคุณอยากทำประกันรถยนต์ 2+ ในระยะเวลาที่ไม่ยาวนาน ประกันชั้น 2+ Short Term เหมาะกับคุณแน่นอน เพราะคุ้มครองเพียง 90 วัน และเบี้ยประกันภัยเริ่มต้นอยู่ที่ 1,850.12 – 2,850.64 บาท
 2. ประกันชั้น 2+ Care จะให้เบี้ยประกันภัยเริ่มต้นอยู่ที่ 7,500.70 – 11,600.94 บาท พร้อมมอบทุนประกันสูงสุดถึง 500,000 บาท อีกทั้งหากเกิดอุบัติเหตุรถชนจะได้รับเงินชดเชยค่าปลอบขวัญสูงสุดถึง 3 ครั้ง/ปี นอกจากนี้ยังได้รับการคุ้มครองหากถูกขโมยรถยนต์และทรัพย์สินภายในรถยนต์สูงสุดถึง 10,000 บาท/ปี
 3. เมืองไทย 2+ คุ้มเวอร์  จะให้เบี้ยประกันภัยเริ่มต้นอยู่ที่ 8,400 – 9,431 บาท และให้ความคุ้มครองรถยนต์สูญหาย ถูกชน ไฟไหม้ รวมถึงน้ำท่วมสูงถึง 100,000 บาท อีกทั้งไม่ว่าผู้ขับขี่เป็นฝ่ายผิดหรือถูกทางบริษัทจะให้เงินชดเชยค่าเดินทางนำรถยนต์เข้าอู่ เป็นจำนวน 1,000 บาท/ครั้ง (3 ครั้ง/ปี)
 4. เมืองไทย 2+ เซฟ จะให้เบี้ยประกันภัยเริ่มต้นอยู่ที่ 8,400 – 9,431 บาท หากคู่กรณีเสียชีวิตหรือพิการ วงเงินคุ้มครองจะอยู่ที่ 10,000,000 บาท รวมถึงค่าประกันอุบัติเหตุและค่ารักษาพยาบาล วงเงินคุ้มครอง 100,000 บาท/คน

วิริยะประกันภัย

วิริยะประกันภัย มีแพคเกจประกันชั้น 2+ 2 ระดับ ตามดังนี้

 1. ประกันรถยนต์ชั้น 2+ เบี้ยประกันเริ่มต้นที่ 7,500 ทุนประกันอยู่ที่ 100,000 บาท และยังเลือกระดับทุนประกันได้ที่ 200,000 และ 300,000 บาท
 2. ประกันรถยนต์ชั้น 2+ Extra เบี้ยประกันเริ่มต้นที่10,800 บาท ทุนประกันอยู่ที่ 200,000 บาท หากได้รับความเสียหายจากน้ำท่วมจะได้รับวงเงินคุ้มครองตามทุนประกัน

สินมั่นคงประกันภัย

ประกันชั้น 2+ ของ สินมั่นคงประกันภัย มีอยู่ด้วยกัน 4 รูปแบบ ตามดังนี้

 1. ประกันรถยนต์ตามเวลา 2+ คือเป็นการทำประกันรถยนต์ในระยะเวลาสั้น โดยให้การคุ้มครองเพียง 6-12 เดือน ซึ่งจะให้วงเงินคุ้มครองผู้ขับขี่และผู้โดยสาร จำนวน 50,000 บาท/คน
 2. ประกันภัยรถยนต์ 2+ เริ่มต้นที่ 7,500 บาท และให้ทุนประกันที่ 100,000 บาท
 3. ประกันภัยรถยนต์ 2+ ถูกผิดรับเลย เริ่มตันที่ 7,750 บาท และให้ทุนประกันที่ 100,000 บาท
 4. ประกัน 2+ เบี้ยเหมา Single Rate คือประกันภัยรถยนต์ที่จะให้ความคุ้มครองหากรถชนถูกชน หรือได้รับอุบัติเหตุทางรถยนต์ โดยบริษัทจะจ่ายเบี้ยประกันเท่ากันทุกปี และหากผู้ขับขี่เป็นฝ่ายผิดและมีผู้ได้รับความเสียหาย บริษัทจะไม่เก็บค่าเสียหายส่วนแรก

ประกันชั้น 2+ มีความคุ่มครองแบบไหนบ้าง


 

ขอบคุณที่เข้ามาอ่านค่ะ ข้อมูลนี้มีประโยชน์มากแค่ไหน !
[จำนวนคนโหวต: 0 เฉลี่ย: 0]

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

Privacy Preferences

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

Allow All
Manage Consent Preferences
 • Always Active

Save