การโอนรถ การโอนรถมอเตอร์ไซค์ มีขั้นตอนอย่างไร สรุปมาแล้วที่นี่ Update 2563 !

การโอนรถยนต์ การโอนรถมอเตอร์ไซค์ มีขั้นตอนวิะีการโอนรถอย่างไร ใช้เอกสารอะไรบ้าง ปี 2562

การโอนรถยนต์

ใครก็ตามที่กำลังศึกษาหาข้อมูลเรื่อง การโอนรถ ขอแนะนำเลยว่าไม่ควรพลาดที่จะอ่านบทความนี้โดยเด็ดขาด ! เพราะได้รวบรวมเนื้อหาเกี่ยวกับการโอนรถยนต์มาทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็น การโอนลอย การโอนรถปลายทางแบบปกติ หรือ การโอนรถข้ามจังหวัด ขั้นตอนวิธีการโอนรถ รวมถึงเอกสารการโอนรถ ว่าต้องใช้อะไรบ้าง เพื่อที่จะได้ไม่พลาด ไม่เสียเวลาทำเรื่องการโอนรถ

เราลองมาทำความรู้จักกันก่อนว่า การโอนรถ คืออะไร กันแน่ ?

การโอนรถ คืออะไร ?

ถ้าให้พูดแบบง่าย ๆ การโอนรถ คือ การโอนกรรมสิทธิ์ของรถยนต์จากคนหนึ่งไปยังอีกคนหนึ่ง มันก็คือการเปลี่ยนชื่อเจ้าของรถยนต์ หรือการเปลี่ยนกรรมสิทธิ์เจ้าของรถยนต์นั่นแหละ

โดยรถยนต์ที่สามารถโอนได้จะต้องเป็นรถที่มีการจดทะเบียนเรียบร้อยแล้วเท่านั้น หากเป็นการโอนรถแบบสิทธิครอบครอง เช่น การเปลี่ยนชื่อผู้เช่าซื้อ ทางระบบทะเบียนจะถือว่าเป็นการแก้ไขรายการเพิ่มเติมเท่านั้น !

เอกสารการโอนรถ

เอกสารที่ใช้ในการโอนรถ หรือหลักฐานการโอนรถ ถือว่าเป็นสิ่งที่มีความสำคัญมาก ๆ จะขาดเอกสารตัวใดตัวนึงไปไม่ได้อย่างเด็ดขาด ! ก่อนการโอนรถทั้งตัวผู้โอน และผู้รับโอนจะต้องเตรียม เอกสารการโอนรถ ให้พร้อม เพื่อที่จะได้ไม่ต้องเสียเวลาทำเรื่องในภายหลัง ไม่ว่าจะเป็นการโอนรถมอเตอร์ไซค์ หรือ การโอนรถยนต์ ก็สามารถใช้เอกสารการโอนรถต่อไปนี้ได้เช่นกัน

 • สำเนาบัตรประชาชน
 • เล่มทะเบียนรถ
 • หนังสือสัญญาซื้อขายรถ ใบเสร็จรับเงิน และเอกสารใบกำกับภาษี
 • หนังสือรับรองการจดทะเบียนบริษัท และสำเนาบัตรประชาชนผู้ที่มีอำนาจลงนาม (กรณีที่รถยนต์เป็นชื่อบริษัท)
 • แบบฟอร์มคำขอโอน และรับโอน โดยจะต้องกรอกข้อมูลรายละเอียด และลงชื่อผู้โอนกับผู้รับโอนเรียบร้อยแล้ว

คลิกดูรายละเอียดของเอกสารการโอนรถได้ที่นี่ : เอกสารการโอนรถ ต้องใช้อะไรบ้าง ทั้งรถยนต์ รถมอเตอร์ไซค์ มีบอกหมด Update ปี 2563 !

การโอนรถ กรณีเจ้าของเสียชีวิต จะต้องใช้เอกสารสำเนาใบมรณะบัตรเพิ่มเติม

หากเป็นการโอนรมรดก จะต้องมีพินัยกรรม หรือเอกสารคำสั่งศาลมาแสดงเป็นหลักฐานการโอนเพิ่มด้วย

และถ้าผู้โอน หรือผู้รับโอนไม่สามารถมาทำเรื่องการโอนรถได้ด้วยตัวเอง จะต้องใช้เอกสารใบมอบอำนาจการโอนรถเพิ่มเติมด้วย

ขั้นตอนการโอนรถ

สำหรับ ขั้นตอนการโอนรถ ก็ไม่ได้มีอะไรยุ่งยากสักเท่าไหร่ เริ่มที่

1. ผู้โอนรถ และผู้รับโอนจะต้องกรอกรายละเอียดแบบฟอร์มการโอนรถที่ส่วนงานทะเบียนสำนักงานขนส่ง คลิกดูแบบฟอร์มได้ที่นี่ : แบบคำขอการโอนรถและรับโอนรถ

2. นำรถยนต์ที่ต้องการโอนรถมาตรวจเช็คสภาพ ที่สำนักงานขนส่ง

3. หลังจากตรวจสภาพรถยนต์เสร็จ ก็สามารถยื่นเรื่องการโอนรถ หรือโอนกรรมสิทธิ์รถได้เลยทันที

4. ชำระค่าธรรมเนียมการโอนรถที่สำนักงานทะเบียนรถ

5. รับเอกสารคู่มือใบจดทะเบียนรถ เครื่องหมายการเสียภาษี ใบเสร็จ และแผ่นป้ายทะเบียนรถอันใหม่

การโอนรถมอเตอร์ไซค์ ทำอย่างไร

เมื่ออ่านมาถึงตรงนี้ หลาย ๆ คนก็อาจจะสงสัยว่า การโอนรถมอเตอร์ไซค์ นั้นมีวิธีขั้นตอน วิธีการโอนรถมอเตอร์ไซค์ เหมือนหรือแตกต่างกันกับการโอนรถยนต์

การโอนรถมอเตอร์ไซค์จะไม่ได้แตกต่างกับการโอนรถยนต์มากนัก เอกสารการโอนรถก็ใช้เหมือนกัน แต่มีความแตกต่างกันในเรื่องของขั้นตอนการโอนรถสักเล็กน้อย คือ

การโอนรถมอเตอร์ไซค์จะต้องนำรถไปตรวจสภาพก่อนที่จะไปกรอกแบบฟอร์ม และยื่นเรื่องการโอนรถ

ส่วนการโอนรถยนต์ จะต้องกรอกแบบฟอร์มการโอนรถก่อน แล้วค่อยไปนำรถยนต์ไปตรวจสภาพทีหลัง

นอกนั้น.. ขั้นตอนการโอนรถก็จะเหมือนกันทุกอย่างเลยค่ะ

การโอนรถมือสอง ทำอย่างไร

ขั้นตอนการโอนรถมือสอง ส่วนมากแล้วจะไม่ได้ใช้วิธีการโอนรถแบบปกติ แต่มักจะใช้วิธี การโอนลอย ซะมากกว่า ซึ่งการโอนลอย ก็คือ การที่ผู้โอน (เจ้าของรถยนต์เดิม) ต้องการจะส่งมอบรถให้กับผู้รับโอน (เจ้าของรถคนใหม่) โดยที่เจ้าของเดิมได้เซ็นเอกสารลงรายมือชื่อสำหรับผู้รับโอนเรียบร้อย พร้อมกับได้แนบสำเนาบัตรประชาชน รวมถึงแนบเอกสารต่าง ๆ เช่น สำเนาทะเบียนรถ เอกสารใบมอบอำนาจ แต่ตัวผู้โอนไม่ได้ไปทำเรื่องจดทะเบียนการโอนรถที่ขนส่งเอง ซึ่งผู้รับโอนหรือเจ้าของรถคนใหม่จะต้องไปทำเรื่องการโอนรถเองที่สำนักงานขนส่ง

การโอนรถ โอนที่ไหน

การโอนรถ ไม่ว่าจะเป็นการโอนรถยนต์หรือมอเตอร์ไซค์ ทั้งผู้โอนและผู้รับโอนรถ สามารถทำเรื่อง การโอนรถได้ที่สำนักงานขนส่งทั่วประเทศไทย ไม่ว่าจะเป็นพื้นที่กรุงเทพฯ หรือต่างจังหวัด ก็ทำได้หมด แต่ต้องเป็นสำนักงานขนส่งสาขาที่รถของเราไปทำเรื่องจดทะเบียนรถเอาไว้ด้วย

ค่าใช้จ่ายในการโอนรถ

สำหรับค่าธรรมเนียมการโอนรถ การเปลี่ยนเจ้าของรถ ก็จะมีรายละเอียดค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ดังนี้

 • ค่าธรรมเนียมการโอนรถ 100 บาท
 • ค่าคำขอการโอนรถ 5 บาท
 • ค่าเปลี่ยนผ่านป้ายทะเบียน 200 บาท
 • ค่าเปลี่ยนเล่มทะเบียนรถ 100 บาท
 • ค่าอากรแสตมป์ 500 บาท ต่อการประเมินราคารถทุก 100,000 บาท

โดยสรุปแล้ว การโอนรถ เป็นการโอนทะเบียนรถเปลี่ยนกรรมสิทธิ์เจ้าของรถยนต์ จากคนหนึ่งไปยังอีกคนหนึ่ง ซึ่งการโอนรถยนต์ หรือการโอนรถมอเตอร์ไซค์ ทั้งตัวผู้โอนและผู้รับโอนปลายทางควรเตรียมเอกสารการโอนรถต่าง ๆ เอาไว้ให้พร้อม ให้ครบถ้วน เพื่อที่จะได้ไม่เสียเวลาไปทำเรื่องหลายรอบ หวังว่าบทความการโอนรถที่เอามาฝากกัน จะเป็นประโยชน์สำหรับเพื่อน ๆ ที่กำลังต้องการโอนรถกันนะคะ

ขอบคุณที่เข้ามาอ่านค่ะ ข้อมูลนี้มีประโยชน์มากแค่ไหน !
[จำนวนคนโหวต: 20 เฉลี่ย: 4.2]

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

Privacy Preferences

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

Allow All
Manage Consent Preferences
 • Always Active

Save