การโอนรถข้ามจังหวัด  มีวิธีการทำอย่างไร ใช้เอกสารอะไรบ้าง Update 2563 !

การโอนรถข้ามจังหวัด

การโอนรถยนต์ คือ การโอนย้ายเปลี่ยนกรรมสิทธิ์ความเป็นเจ้าของรถยนต์ ไม่ว่าจะเป็นการโอนรถแบบปกติ หรือ การโอนลอย ก็จะมีจุดประสงค์เหมือนกัน คือ การเปลี่ยนเจ้าของรถยนต์ แต่ถ้าเป็นการโอนทะเบียนรถภายในพื้นที่จังหวัดเดียวกันก็อาจจะไม่ใช่เรื่องยุ่งยากอะไร การซื้อ-ขายแลกเปลี่ยนรถบางครั้ง ก็จำเป็นจะต้อง โอนรถข้ามจังหวัด Newlorry จึงจะมาสรุปให้เพื่อน ๆ ได้อ่านกันเกี่ยวกับเรื่อง การโอนรถยนต์ข้ามจังหวัด ไม่ว่าจะเป็นการโอนรถต่างจังหวัดเข้ากรุงเทพฯ หรือการโอนรถกรุงเทพฯ ไปต่างจังหวัด จะมีขั้นตอนวิธี การโอนรถข้ามจังหวัด อย่างไร ใช้เอกสารอะไรบ้าง ไปดูกันเลย

โอนรถข้ามจังหวัด เอกสาร ที่ใช้มีอะไรบ้าง

การโอนรถข้ามจังหวัด จะต้องเตรียมเอกสารการโอนรถ 2 ชุด คือ ของผู้โอน และผู้รับโอน

 • สำนาทะเบียนรถ
 • แบบฟอร์มการโอนรถและรับโอน
 • สำเนาบัตรประชาชนทั้ง 2 ฝ่าย
 • สำเนาทะเบียนบ้านทั้ง 2 ฝ่าย
 • หนังสือมอบอำนาจ

อ่านเพิ่มเติม : เอกสารการโอนรถ ต้องใช้อะไรบ้าง ทั้งรถยนต์ รถมอเตอร์ไซค์ มีบอกหมด Update ปี 2563 !

วิธีการโอนรถข้ามจังหวัด

สำหรับขั้นตอน วิธีการโอนรถข้ามจังหวัด ไม่ว่าจะเป็นการ โอนรถต่างจังหวัดเข้ากรุงเทพฯ หรือ โอนทะเบียนรถข้ามจังหวัดจากกรุงเทพฯ ไปต่างจังหวัด ก็จะมีขั้นตอนคล้าย ๆ กันดังนี้

1. เตรียมเอกสาร การโอนรถรถข้ามจังหวัด ให้เรียบร้อย

2. เดินทางไปยังสำนักงานขนส่งปลายทางที่ต้องการโอนรถข้ามจังหวัด แจ้งเจ้าหน้าที่ว่าต้องการย้ายทะเบียนรถจาก xxx มาเป็นจังหวัด xxx

เช่น รถของนาย A เป็นป้ายทะเบียนกรุงเทพฯ นาย B ที่ซื้อรถต่อจากนาย A บ้านอยู่เชียงใหม่ ต้องการนำรถมาใช้ที่เชียงใหม่ ก็ให้นาย A เตรียมเอกสารการโอนรถเอาไว้ให้พร้อม จากนั้นก็ส่งมอบให้นาย B เดินทางไปทำเรื่องโอนรถยนต์ข้ามจังหวัดที่สำนักงานขนส่งปลายทางจังหวัดเชียงใหม่ได้เลย (จริง ๆ แล้วมันก็เหมือนกับการโอนลอยรถยนต์นั่นแหละ)

อ่านเพิ่มเติม : การโอนลอย คืออะไร วิธีการโอนลอยรถยนต์ รถมอเตอร์ไซค์เป็นอย่างไร ใช้อะไรบ้าง Update 2563 !

3. ยื่นเอกสารการโอนรถข้ามจังหวัดที่เตรียมไว้ ได้แก่ สำเนาทะเบียนบ้าน + สำเนาบัตรประชาชน + หนังสือจดทะเบียนบริษัท (ถ้าชื่อรถเป็นชื่อนิติบุคคล) + หนังสือมอบอำนาจที่ติดอากรแสตมป์แล้ว โดยเอกสารการโอนรถข้ามจังหวัดจำเป็นจะต้องใช้ 2 ชุด คือ ของผู้รับโอน + ผู้โอน

4. กรอกเอกสารใบคำขออื่น ๆ โดยเขียนแจ้งรายละเอียดการย้ายปลายทางจากจังหวัด xxx มาใช้รถที่จังหวัด xxx

ชำระค่าธรรมเนียม การโอนรถข้ามจังหวัด จากนั้นเจ้าหน้าที่ก็จะนัดวันให้เรารถยนต์มาตรวจเช็คสภาพอีกที

5. หลังจากที่ตรวจสภาพรถยนต์เรียบร้อยแล้ว ทางเจ้าหน้าที่ก็จะนัดวันรับเล่มทะเบียนใหม่ และจะดำเนินการถอดแผ่นป้ายทะเบียนรถเดิม

ในวันนั้นให้เตรียมเอกสารการมอบอำนาจมาอีก 1 ชุด คือ สำเนาทะเบียนบ้าน + สำเนาบัตรประชาชน + หนังสือจดทะเบียนบริษัท (ถ้าชื่อรถเป็นชื่อนิติบุคคล) + หนังสือมอบอำนาจที่ติดอากรแสตมป์ ของผู้รับโอนและผู้โอน พร้อมกับแสดงใบคำขอโอนรถและรับรถต่อเจ้าหน้าที่ เพื่อทำเรื่องการโอนรถข้ามจังหวัดเปลี่ยนกรรมสิทธิ์ความเป็นเจ้าของ

6. จากนั้นก็รอรับแผ่นป้ายทะเบียนรถใหม่ พร้อมกับรับเล่มทะเบียนรถ

การโอนรถมอเตอร์ไซค์ข้ามจังหวัด

สำหรับการ โอนรถมอเตอร์ไซค์ข้ามจังหวัด ก็จะมีขั้นตอนเหมือนกับการโอนรถยนต์ข้ามจังหวัดเลย แตกต่างกันแค่ขั้นตอนการยื่นเอกสารกับการตรวจสภาพรถเท่านั้น !

การโอนรถมอเตอร์ไซค์ข้ามจังหวัด จะต้องนำรถไปตรวจสภาพเสียก่อน จากนั้นค่อยกรอกแบบฟอร์มการโอน แล้วค่อยยื่นเรื่อง แต่ถ้าเป็นการโอนรถยนต์ข้ามจังหวัด ก็จะต้องกรอกแบบฟอร์มการโอนรถก่อน แล้วค่อยนำรถยนต์ไปตรวจสภาพ

โอนรถมอเตอร์ไซค์ข้ามจังหวัด เสียกี่บาท ? คำตอบคือ ค่าโอนทะเบียนรถมอเตอร์ไซค์ข้ามจังหวัด ราคาก็จะเหมือนกับการโอนรถยนต์ข้ามจังหวัดเลย

โอนรถข้ามจังหวัด ทะเบียนเดิม

เชื่อว่าคำถามนี้มีหลายคนสงสัยแน่นอนว่าเราสามารถ โอนรถข้ามจังหวัด แล้วใช้ทะเบียนเดิมได้หรือไม่ คำตอบคือ การโอนรถข้ามจังหวัด สามารถใช้ทะเบียนเดิมได้ โดยจะต้องทำเรื่องที่สำนักงานขนส่ง และแจ้งเจ้าหน้าที่ว่าต้องการใช้เลขทะเบียนเดิม จากนั้นเจ้าหน้าที่ก็จะให้กรอกใบคำขออื่น ๆ เพื่อแจ้งเอาไว้เป็นหลักฐานว่าเจ้าของรถขออนุญาตใช้รถในพื้นที่ในเขตนั้น ๆ

โอนรถข้ามจังหวัด ใช้เวลากี่วัน

โดยปกติแล้ว การโอนรถข้ามจังหวัด ทางกรมขนส่งทางบกเค้าได้ระบุเอาไว้แล้วว่า ไม่ว่าจะเป็นการนัดตรวจสภาพรถยนต์ หรือการโอนทะเบียนใหม่ จะต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน 15 วัน ไม่อย่างนั้นอาจจะโดนค่าปรับได้

โอนรถข้ามจังหวัด ค่าใช้จ่าย

ค่าใช้จ่ายการโอนรถข้ามจังหวัด แพงไหม ? เชื่อว่าหลาย ๆ คนก็สงสัย คำตอบบคือ เสียค่าดำเนินการโอนรถข้ามจังหวัดดังนี้

 • ค่าธรรมเนียมการโอนรถ 100 บาท
 • ค่าคำขอการโอนรถ 5 บาท
 • ค่าเปลี่ยนผ่านป้ายทะเบียน 200 บาท
 • ค่าเปลี่ยนเล่มทะเบียนรถ 100 บาท
 • ค่าอากรแสตมป์ 500 บาท ต่อการประเมินราคารถทุก 100,000 บาท

โดยสรุปแล้ว ไม่ว่าจะเป็นการโอนรถต่างจังหวัดเข้ากรุงเทพฯ โอนรถจากรุงเทพไปยังต่างจังหวัด หรือโอนรถข้ามจังหวัดทะเบียนเดิมก็สามารถทำเรื่อง การโอนรถข้ามจังหวัด ได้เลยที่สำนักงานขนส่งปลายทาง โดยวิธีขั้นตอนต่าง ๆ จะต้องเตรียมเอกสารการโอนรถให้พร้อม เพื่อที่จะได้ไม่ต้องเสียเวลาหลายรอบค่ะ !

ขอบคุณที่เข้ามาอ่านค่ะ ข้อมูลนี้มีประโยชน์มากแค่ไหน !
[จำนวนคนโหวต: 83 เฉลี่ย: 4.5]

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

Privacy Preferences

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

Allow All
Manage Consent Preferences
 • Always Active

Save