ขาดต่อภาษีรถยนต์ ได้กี่วัน ต้องเสียค่าปรับล่าช้าเท่าไหร่กันแน่

ขาดต่อภาษีรถยนต์

ขาดต่อภาษีรถยนต์

สิ่งปกติที่คนมีรถยนต์ต้องทำกันเป็นประจำทุกปีนั่นคือการ ต่อภาษีรถยนต์ แต่บางคนก็มักจะปล่อยปละผัดวันประกันพรุ่งเอาไว้วันพรุ่งนี้ วันมะรืนค่อยไปต่อ สุดท้าย.. ขาดต่อภาษีรถยนต์ จนได้ เมื่อขาดต่อภาษีรถยนต์ขอบอกเลยค่ะว่าถ้าคุณตำรวจเรียกพบงานต้องโดนค่าปรับทะเบียนรถขาดอย่างแน่นอน !

มาดูกันค่ะว่าเราสามารถขาดต่อภาษีรถยนต์ได้กี่วัน และถ้าขาดต่อภาษีเกิน 1ปี 2 ปี 3 ปี จะต้องทำเรื่องอย่างไร แต่ก่อนอื่น มาดูค่าปรับทะเบียนรถขาดกันดีกว่า ว่าจะโดนปรับเท่าไหร่บ้าง

ค่าปรับทะเบียนรถขาด

ค่าปรับทะเบียนรถ
ค่าปรับทะเบียนรถขาดต่อภาษีรถยนต์
 • ขาดต่อภาษีรถยนต์เกิน 1 ปี

โทษปรับ : เสียภาษี และค่าปรับย้อนหลัง

 • ใช้รถยนต์ที่ขาดต่อ พ.ร.บ. รถยนต์ และ ขาดต่อภาษีรถยนต์

โทษปรับ : ปรับ 20,000 บาท

 • ใช้รถที่ไม่มี พ.ร.บ. (พ.ร.บ. ขาดต่อ)

โทษปรับ : ปรับ 10,000 บาท

 • ใช้รถที่ไม่มีเครื่องหมายชำระภาษีรถยนต์

โทษปรับ : ปรับไม่เกิน 2,000 บาท

ขาดต่อภาษีรถยนต์ 2 ปี

ในกรณีที่ ขาดต่อภาษีรถยนต์ 2 ปี หรือ 2 ปี กว่า ๆ โดยไม่ถึง 3 ปี เจ้าของรถยนต์สามารถต่อภาษีรถยนต์ได้เลยในทันที ทะเบียนรถยนต์จะยังไม่ถูกระงับการใช้งาน โดยค่าปรับขาดต่อภาษีรถยนต์ จะถูกปรับร้อยละ 1 ต่อเดือน คิดคำนวณจนถึงวันที่มาต่อภาษีรถยนต์จริง ๆ เมื่อขาดต่อภาษีรถยนต์ ค่าปรับจะถูกหรือแพงก็จะขึ้นอยู่กับ cc รถยนต์ น้ำหนักรถยนต์ รถแต่ละประเภทจะเสียค่าภาษีไม่เท่ากัน !

อ่านเพิ่มเติม : ต่อภาษีรถยนต์ใช้อะไรบ้าง เอกสารที่ใช้เตรียมได้ง่าย ๆ อ่านจบแล้วพร้อมทำได้ในทันที !

ขาดต่อภาษีรถยนต์ 2 ปี ใช้เอกสารอะไรบ้าง

  • พ.ร.บ. รถยนต์
  • เล่มทะเบียนรถยนต์ตัวจริงพร้อมสำเนา
  • ใบตรวจสภาพรถจากกรมขนส่ง หรือ ตรอ. (สำหรับรถยนต์ที่อายุเกิน 7 ปี)

ขาดต่อภาษีรถยนต์ 3 ปี

ใครที่ปล่อยให้ตัวเองเดินทางมาถึงจุด ๆ นี้ขอบอกเลยว่ายาววววว ในกรณีที่ ขาดต่อภาษีรถยนต์ 3 ปี หรือเกิน 3 ปี ขึ้นไป ทะเบียนรถยนต์จะถูกระงับการใช้งานไปเรียบร้อยแล้ว โอนย้ายทะเบียนไม่ได้ การดำเนินการก็จะยุ่งยากน่อย ๆ ค่ะ ซึ่งสิ่งที่ต้องทำเมื่อขาดต่อภาษีรถยนต์เกิน 3 ปี คือ

1. นำเล่มทะเบียนรถมาให้ทางราชการบันทึกข้อมูลระงับทะเบียนที่สำนักงานขนส่งประจำพื้นที่ที่จดทะเบียน และต้องจ่ายเงินค่าต่อภาษีที่ค้างเอาไว้ในช่วงที่ขาดต่อภาษีรถยนต์

2 .จ่ายค่าภาษีรถยนต์ที่ค้างเอาไว้ และเสียภาษีรถยนต์เพิ่มเติมร้อยละ 1 ต่อเดือนจนถึงวันที่ได้ชำระค่าต่อภาษีจริง ๆ

3. ทำเรื่องขอใช้รถยนต์อีกครั้งหลังจากถอนอายัด ชำระค่าธรรมเนียมใหม่ทั้งหมด พร้อมกับซื้อ พ.ร.บ. รถยนต์

ขาดต่อภาษีรถยนต์ 3 ปี ใช้เอกสารอะไรบ้าง

 • พ.ร.บ. รถยนต์
 • เล่มทะเบียนรถยนต์ (ตัวจริงพร้อมสำเนา)
 • เล่มทะเบียนรถที่บันทึกการระงับทะเบียนแล้ว (ตัวจริงพร้อมสำเนา)
 • หนังสือจดทะเบียนนิติบุคคล (ใช้กรณีที่รถยนต์เป็นชื่อนิติบุคคล หรือ ชื่อบริษัท)
 • สำเนาบัตรประชาชนผู้มีอำนาจลงนาม (ใช้กรณีที่รถยนต์เป็นชื่อนิติบุคคล หรือ ชื่อบริษัท)
 • หลักฐานการได้มาของรถ เช่น สัญญาซื้อขาย (ใช้เมื่อไม่ได้จดทะเบียนรถเป็นชื่อเจ้าของเดิม)

***หากเจ้าของรถยนต์มาทำเรื่องเองไม่ได้ ต้องใช้หนังสือมอบอำนาจ ติดอากรแสตมป์ 10 บาท พร้อมด้วยสำเนาบัตรประชาชนผู้รับมอบอำนาจ

ค่าธรรมเนียมที่ต้องจ่ายเมื่อขาดต่อภาษีรถยนต์ 3 ปี หรือ มากกว่า 3 ปี

 • ค่าเล่มทะเบียนรถใหม่ 100 บาท
 • ค่าจดทะเบียนรถใหม่ 315 บาท
 • ค่าแผ่นป้ายทะเบียนรถ 100 บาท
 • พ.ร.บ. รถยนต์ (รถเก๋ง 645.21 บาท , รถกระบะ 967.28 บาท , รถตู้ 1,182.35 บาท)
 • ค่าต่อภาษีรถยนต์ตามประเภทรถยนต์
 • ค่าตรวจสภาพรถยนต์

***เมื่อขาดต่อภาษีรถยนต์ 3 ปี เจ้าของรถจะต้องคืนแผ่นป้ายทะเบียนรถ และ เล่มทะเบียนรถ มาให้ทางราชการระงับทะเบียนภายใน 30 วัน

ขาดต่อภาษีรถยนต์ได้กี่วัน

มีหลาย ๆ ท่านที่สงสัยว่า ขาดต่อภาษีรถยนต์ได้กี่วัน คำตอบคือ.. แม้แต่วันเดียวก็ขาดต่อภาษีรถยนต์ไม่ได้อย่างเด็ดขาด !

การที่ปล่อยให้ ขาดต่อภาษีรถยนต์ จะเห็นได้ว่าขั้นตอนการดำเนินการต่าง ๆ จะยุ่งยากมาก ๆ โดยเฉพาะคนที่ขาดต่อภาษีรถยนต์ 3 ปี ขึ้นไป จะถึงขั้นถูกระงับการใช้งานทะเบียนรถยนต์ทันที ทางที่ดี.. ควรหาวันไปต่อภาษีรถยนต์ที่กรมขนส่ง สำนักงานขนส่งสาขาใกล้บ้าน ต่อภาษีรถยนต์ 7-11 , บิ๊กซี ก็ได้ แต่ถ้าใครไม่สะดวกเดินทางก็มีบริการ ต่อภาษีรถยนต์ ออนไลน์ ด้วยนะเออ รับรองว่าสะดวกมาก ไปต่อเหอะอย่าปล่อยขาดเลย เชื่อเราสิ ๆ

ขอบคุณที่เข้ามาอ่านค่ะ ข้อมูลนี้มีประโยชน์มากแค่ไหน !
[จำนวนคนโหวต: 4 เฉลี่ย: 3]