จดทะเบียนรถป้ายเขียว ต้องใช้เอกสารอะไรบ้าง มีหลักเกณฑ์การขออย่างไร

จดทะเบียนรถป้ายเขียว

สิ่งที่เราทุกคนต้องทำหลังจากที่ซื้อรถเลยก็คือ การจดทะเบียนรถยนต์ ซึ่งได้มีการพูดไปแล้วในบทความก่อนหน้า

แต่ในบทความนี้ Newlorry จะมาแชร์เรื่องราวของการ จดทะเบียนรถป้ายเขียว กันค่ะ เพราะเชื่อว่ามีหลายคนเลยที่สงสัยว่า การจดทะเบียนรถป้ายเขียว นั้นต้องใช้เอกสารอะไรบ้าง มีวิธีการขออย่างไร ในการจดทะเบียนป้ายเขียวนั้นขอบอกเลยว่าค่อนข้างมีความซับซ้อนมากกว่าการจดทะเบียนรถยนต์ หรือการจดทะเบียนรถมอเตอร์ไซค์เล็กน้อย แต่ก่อนที่เราจะไปดูวิธีจดทะเบียนรถป้ายเขียว เราลองไปดูกันก่อนว่ารถป้ายเขียวนั้นคืออะไร

ทะเบียนรถป้ายเขียว

มีใครเคยเห็นป้ายทะเบียนรถสีเขียววิ่งตามถนนกันบ้างมั้ยคะ ?

ถึงปริมาณของรถป้ายทะเบียนสีเขียวนั้นอาจจะไม่มาก แต่สารภาพจากใจเลยค่ะว่าตอนแรกก็สงสัยเหมือนกันว่ารถอะไรหว่า ทำไมถึงมีป้ายทะเบียนต่างจากรถคันอื่น ๆ

จริง ๆ แล้ว ป้ายทะเบียนรถสีเขียว เป็นรถที่เอาไว้ใช้สำหรับการบริการธุรกิจค่ะ เช่น รถให้เช่า รถวิ่งในสนามบิน พูดง่าย ๆ ก็คือเป็นรถที่เอาบริการนั่นแหละค่ะ โดยเราจะเห็นรถป้ายทะเบียนสีเขียวเหล่านี้ได้บ่อยในสนามบิน

รถแบบไหนจดทะเบียนรถป้ายเขียวได้

1. รถยนต์ที่ใช้งานในลักษณะบริการธุรกิจ

เป็นการให้บริการรับ-ส่งผู้โดยสารระหว่างท่าเรือ สนามบิน สถานีขนส่ง สถานีรถเพื่อไป-กลับโรงแรม หรือที่พัก

2. รถยนต์ที่ใช้งานในลักษณะบริการให้เช่า

เป็นการให้บริการเช่ารถยนต์เท่านั้น ! ไม่ใช่นำรถไปรับจ้าง

3. เป็นรถยนต์ที่ใช้งานในลักษณะบริการทัศนาจร

พูดแบบง่าย ๆ ก็คือ การใช้รถเพื่อรับ-ส่งนักท่องเที่ยวเพื่อไปยังสถานที่ต่าง ๆ ผู้ที่ใช้รถประเภทนี้จะต้องแสดงรายละเอียดเกี่ยวกับการท่องเที่ยวให้ชัดเจน เช่น มีนักท่องเที่ยวเดินทางมาใช้บริการเดือนละกี่คน นักท่องเที่ยวมาจากที่ไหน ฯลฯ

เอกสารการขอจดทะเบียนป้ายเขียว

จดทะเบียนรถป้ายเขียวใช้เอกสารอะไรบ้าง

จดทะเบียนป้ายเขียว สำหรับบุคคลธรรมดา

 • สำเนาบัตรประชาชน
 • คำขอจดทะเบียนรถยนต์บริการ
 • สำเนาใบอนุญาตขับขี่รถสาธารณะ
 • ภาพถ่ายสถานที่จอดรถ ขนาด 7.60 x 12.70 cm. จำนวน 2 ภาพ
 • สำเนาโฉนดที่ดิน (สถานจอดเก็บรถ)
 • แผนผังรายละเอียดสถานที่จอดรถ
 • รายละเอียดแสดงลักษณะ ขนาด จำนวน กำลังเครื่องยนต์ของรถยนต์ที่ต้องการจดทะเบียนรถป้ายเขียว
 • หลักฐานแสดงถึงความจำเป็นที่จะใช้รถ เช่น สัญญาการว่าจ้าง
 • หลักฐานแสดงสิทธิครอบครองกรรมสิทธิ์ (ถ้ามี)
 • ตัวอย่างตราเครื่องหมายประจำรถยนต์ที่ต้องการจะใช้ (ถ้ามี)

จดทะเบียนป้ายเขียว สำหรับนิติบุคคล

 • คำขอจดทะเบียนรถยนต์บริการ
 • หนังสือขออนุญาตจดทะเบียนรถยนต์บริการ
 • หนังสือรับรองบริษัท
 • สำเนาหนังสือบริคณห์สนธิ
 • สำเนาบัตรประชาชนผู้มีอำนาจลงนาม
 • ตัวอย่างตราเครื่องหมายประจำรถยนต์ที่ต้องการจะใช้
 • ตัวอย่างรอยตราประทับของผู้ขอ 2 ตรา (ถ้ามี)
 • ภาพถ่ายสถานที่จอดรถ ขนาด 7.60 x 12.70 cm. จำนวน 2 ภาพ
 • สำเนาโฉนดที่ดิน (สถานจอดเก็บรถ)
 • แผนผังรายละเอียดที่ตั้งสำนักงาน และสถานที่จอดรถ
 • รายละเอียดแสดงลักษณะ ขนาด จำนวน กำลังเครื่องยนต์ของรถยนต์ที่ต้องการจดทะเบียนรถป้ายเขียว
 • หลักฐานแสดงถึงความจำเป็นที่จะใช้รถ เช่น สัญญาการว่าจ้าง
 • หลักฐานแสดงสิทธิครอบครองกรรมสิทธิ์ (ถ้ามี)

หากเจ้าของบัตรประชาชนไม่สามารถเดินทางมาทำเรื่องจดทะเบียนรถป้ายเขียวเองได้ ต้องมีการเซ็นหนังสือมอบอำนาจติดอากรแสตมป์ 10 บาท พร้อมกับแนบสำเนาบัตรประชานผู้รับมอบอำนาจมาด้วย

วิธีขอทะเบียนรถป้ายเขียว

ในการจดทะเบียนรถป้ายเขียว หากเป็นรถใหม่ที่เพิ่งถอยมา แล้วต้องการนำรถมาใช้ในธุรกิจให้บริการรถยนต์ ทางเจ้าของรถไม่จำเป็นต้องนำรถไปจดทะเบียนเป็นป้ายขาว-ดำก่อน สามารถทำเรื่องยื่นขอ จดทะเบียนป้ายเขียว เพื่อประกอบกิจการได้เลยที่กรมขนส่งจตุจักร

ถ้าให้สรุปขั้นตอน วิธีขอป้ายทะเบียนรถเขียว แบบง่าย ๆ ก็จะมีดังนี้

1. เตรียมเอกสารจดทะเบียนรถป้ายเขียวให้เรียบร้อย

2. เดินทางไปทำเรื่องที่กรมขนส่ง แจ้งเจ้าหน้าที่ว่าจะมาทำเรื่องจดทะเบียนรถป้ายเขียว

3. ยื่นเอกสารที่เตรียมมาต่อเจ้าหน้าที่เพื่อเสนอเรื่องให้คณะกรรมการพิจารณา

4. นำรถที่ต้องการจดทะเบียนป้ายเขียวมาตรวจสภาพ

5. เมื่อตรวจสภาพเรียบร้อยก็ให้นำรถมาจดทะเบียนภายใน 180 วัน

6. จากนั้นก็รอเจ้าหน้าที่แจ้งรายละเอียดการชำระค่าธรรมเนียมต่าง ๆ เช่น ค่าป้ายทะเบียนรถ สมุดทะเบียนรถ ค่าต่อภาษีรถยนต์ ฯลฯ

นี่ก็เป็นข้อมูลคร่าว ๆ สำหรับคนที่สนใจ จดทะเบียนรถป้ายเขียว กันนะคะ ในการขอจดทะเบียนป้ายเขียวต้องยอมรับเลยว่ามีความยุ่งยาก ซับซ้อนกว่าการจดทะเบียนรถแบบธรรมดาพอสมควร ดังนั้น .. เพื่อน ๆ ก็ควรเตรียมเอกสารต่าง ๆ ให้เรียบร้อยก่อนไปทำเรื่องด้วย จะได้ไม่เสียเวลาย้อนไปย้อนมานั่นเองค่ะ

ขอบคุณข้อมูลจาก : https://pantip.com/topic/37063318

ขอบคุณที่เข้ามาอ่านค่ะ ข้อมูลนี้มีประโยชน์มากแค่ไหน !
[จำนวนคนโหวต: 2 เฉลี่ย: 2.5]