ประกันภัยรถยนต์ชั้น 1 ที่ไหนดี ประจำปี 2565 คุ้มครองอะไรบ้าง เช็คราคาที่นี่

ประกันชั้น 1 ดียังไง

คนที่ขับขี่รถยนต์ทุกคนควรที่จะทำความเข้าใจเกี่ยวกับการทำประกันภัยรถยนต์ชั้น 1 เพราะว่าประกันภัยรถยนต์
ชั้น 1 สามารถครอบคลุมความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นในขณะที่กำลังขับขี่รถยนต์ ที่เกี่ยวกับชีวิต และ
ทรัพย์สินของเรา ประกันภัยรถยนต์ชั้น 1 ที่เรากล่าวถึงนี้เป็นประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจ หมายความว่าจะ
เลือกทำหรือไม่ก็ได้ นอกเหนือจากประกันภัย พ.ร.บ. ที่รถยนต์ทุกคันถูกบังคับให้ทำพร้อม ๆ กับการต่อภาษี
รถยนต์ การประกันภัยรถยนต์ชั้น 1 ภาคสมัครใจนั้น สมควรที่จะนำมาพิจารณาและเลือกทำเพราะว่าให้
ความคุ้มครองผู้ขับขี่ ผู้โดยสาร และบุคคลภายนอก รวมไปถึงทรัพย์สินต่าง ๆ ที่ได้รับความเสียหายจาก
อุบัติเหตุที่เกิดขึ้นจากการขับขี่รถยนต์ของเจ้าของรถ

ประกันภัยรถยนต์ชั้น 1 คืออะไร

ประกันภัยรถยนต์ชั้น 1 คือการประกันภัยแบบให้ความคุ้มครองสูงสุด มากกว่าการทำประกันชั้น 2 ประกันชั้น2+ ประกันชั้น3 หรือประกันชั้น 3+ ทั้งความเสียหาย แบบมีและไม่มี
คู่กรณี รวมถึงรถยนต์สูญหาย ไฟไหม้ น้ำท่วม คุ้มครองผู้ขับขี่ ผู้โดยสาร และบุคคลภายนอก

ประกันรถยนต์ชั้น 1 คุ้มครองอะไรบ้าง

ประกันรถยนต์ชั้น 1 นั้นคุ้มครอง ครอบคลุม ความเสียหายต่อตัวรถยนต์ ทั้งรถชน รถหาย ไฟไหม้
น้ำท่วมภัยธรรมชาติ หรือรถยนต์เสียหายจากอุบัติเหตุ ภัยก่อการร้าย คุ้มครองผู้ขับขี่ ผู้โดยสาร และ
บุคคลภายนอก

ความคุ้มครองต่อบุคคลภายนอก

เมื่อความเสียหายเกิดขึ้นจากรถยนต์ที่เราขับขี่ ความรับผิดชอบของประกันรถยนต์ชั้น 1 ต่อบุคคลภายนอก

 • ให้ความคุ้มครองต่อชีวิต และร่างกาย ชดเชยค่ารักษาพยาบาล ค่าสินไหมทดแทนตามที่ได้ระบุไว้ในกรมธรรม์
 • รถยนต์หรือทรัพย์สินที่ได้รับความเสียหายจะได้รับการชดเชยค่าสินไหมทดแทนตามที่กำหนดไว้ในกรมธรรม์

ความคุ้มครองต่อผู้เอาประกัน

โดยมากผู้เอาประกันภัยจะเป็นบุคคลเดียวกับผู้ขับขี่ เมื่อใดก็ตามที่เกิดอุบัติเหตุรถยนต์ ประกันภัย
รถยนต์ชั้น 1 นั้นก็จะคุ้มครองรับผิดชอบ

 • รักษาพยาบาลผู้เอาประกันภัย ผู้ขับขี่ ผู้โดยสารในกรณีที่เกิดการบาดเจ็บ และชดเชยสินไหม
 • รับผิดชอบจ่ายค่าซ่อมแซมความเสียหายที่เกิดขึ้นกับรถยนต์เอาประกันภัย ให้กลับสู่สภาพเดิม จ่ายค่าชดเชยในกรณ๊ที่รถยนต์สูญหาย หรือ ไฟไหม้ หรือน้ำท่วม จนเกิดความสูญเสีย

ประกันรถยนต์ชั้น 1

ประกันภัยรถยนต์ชั้น1 ที่ไหนดี บริษัทไหนน่าสนใจบ้าง

ในปัจจุบันมีบริษัทรับประกันภัยรถยนต์ชั้น 1 อยู่มากมาย แต่ละบริษัทก็มีให้บริการประกันภัยรถยนต์ชั้น 1
ที่คล้าย ๆ กัน และเบี้ยประกันรถยนต์ที่ไกล้เคียงกัน อย่างไรก็ดีเบี้ยประกันภัยนั้นยังต้องขึ้นกับ ทุนประกัน
ยี่ห้อรถยนต์ รุ่นรถยนต์ ปีจดทะเบียน สถานที่เลือกซ่อม (อู่ หรือ ห้าง) และ ประวัติการเคลม เป็นต้น
แต่ทั้งนี้บริษัทไหนจะน่าสนใจกว่ากันนั้นก็ขึ้นอยู่กับเป้าหมายหลักของผู้เอาประกันภัย ว่าเน้นที่ ราคาถูก
หรือ บริการที่จะได้รับจากการเคลมอุบัติเหตุ

direct asia

direct asia

เป็นส่วนหนึ่งของบริษัท Hiscox บริษัทประกันภัยระดับโลกที่ลอนดอน บริษัทไดเร็ค เอเชีย (ประเทศไทย)
ร่วมกับ บริษัท ฟอลคอนประกันภัย จำกัด (มหาชน) จะให้คำปรึกษาเกี่ยวกับประกันรถยนต์ที่ให้เบี้ยราคาดี
รวมถึงการให้บริการเคลมจนถึงที่สุด
ความคุ้มครองที่ประกันภัยชั้น 1 จัดให้กับผู้เอาประกันภัย คือ

 • รับผิดชอบต่อรถยนต์ที่เกิดจากอุบัติเหตุรถชนกัน ภัยธรรมชาติ รถสูญหาย รถไฟไหม้ หรือ อุบัติเหตุอื่น ๆ ที่ชนแบบไม่มีคู่กรณี  เท่ากับทุนประกันภัย
 • รับผิดชอบค่าเสียหายส่วนแรก 1000 บาทกรณีไม่มีคู่กรณี
 • ความเสียหายต่อชีวิต ร่างกาย (บุคคลภายนอก) 500,000/คน ไม่เกิน 10,000,000/ครั้ง)
 • ความเสียหายต่อทรัพย์สิน (บุคคลภายนอก) 5,000,000/ครั้ง
 • รับผิดชอบค่ารักษาพยาบาล การเสียชีวิต สูญเสียมือ เท้า สายตาสำหรับผู้ขับขี่และผู้โดยสาร 200,000/คน
 • บริการรถยก 24 ชั่วโมง คุ้มครองตามจริง สูงสุด 20% ของค่าซ่อม

สำหรับเบี้ยประกันรถเก๋ง / กระบะ 4 ประตู ซ่อมอู่ หรือ ซ่อมห้าง แนะนำให้โทรเช็คได้ที่ 02-767-7777
หรือที่ https://www.directasia.co.th/

 

เมืองไทยประกันภัย

เมืองไทยประกันภัย

เกิดจากการควบรวม 2 บริษัท (บริษัท ภัทรประกันภัย จำกัด และ บริษัท เมืองไทยประกันภัย จำกัด)
มาเป็น บริษัท เมืองไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน) และก้าวเข้าสู่อุตสาหกรรมประกันวินาศภัยอันดับ
ต้น ๆ ของประเทศไทย
ความคุ้มครองจากประกันภัยรถยนต์ชั้น 1 มี

 • ความเสียหายต่อชีวิต ร่างกาย (บุคคลภายนอก)  สูงสุด 10,000,000/ครั้ง
 • อุบัติเหตุรถยนต์ รถยนต์สูญหาย/ไฟไหม้/น้ำท่วม  ตามทุนประกัน
 • รับผิดชอบค่ารักษาพยาบาลส่วนบุคคลจากอุบัติเหตุรถยนต์ 100,000/คน

รถเก๋ง / กระบะ 4 ประตู ซ่อมอู่ เบี้ยเริ่มต้นที่ ราคา 13,500 บาท
รถ SUV / กระบะส่วนบุคคล ซ่อมอู่ เบี้ยเริ่มต้นที่ ราคา 15,0001.91 บาท

 

วิริยะประกันภัย

วิริยะประกันภัย

จากการเป็นผู้นำทางด้านประกันภัยมากว่า 75 ปี ทำให้วิริยะประกันภัยมีหลายผลิตภัณฑ์ที่พร้อมนำ
เสนอให้แก่ลูกค้า เช่น ประกันภัยรถยนต์ ประกันภัยบ้านและทรัพย์สิน ประกันภัยอุบัติเหตุและสุขภาพ
ประกันภัยธุรกิจ ประกันภัยทางทะเล ประกันภัยทางด้านการเงิน เป็นต้น
ประกันภัยรถยนต์ชั้น 1 นั้น จะครอบคลุมความรับผิดชอบ ดังนี้

 • รถยนต์สูญหาย/ไฟไหม้/น้ำท่วม  ตามทุนประกัน
 • ความเสียหายต่อชีวิต ร่างกาย (บุคคลภายนอก) 1,000,000/คน (10,000,000/ครั้ง)
 • ความเสียหายต่อทรัพย์สิน (บุคคลภายนอก) 5,000,000/ครั้ง

รถเก๋ง / กระบะ 4 ประตู ซ่อมอู่ เบี้ยเริ่มต้นที่ ราคา 13,000 บาท
รถเก๋ง / กระบะ 4 ประตู ซ่อมห้าง เบี้ยเริ่มต้นที่ ราคา15,000 บาท
ระกระบะ 2 ประตู ซ่อมอู่ เบี้ยเริ่มต้นที่ ราคา 16,500 บาท

 

ธนชาตประกันภัย

ธนชาตประกันภัย

บริษัทประกันภัยที่ก่อตั้งมา 25 ปีแล้ว (เริ่มปี 2540) มีทั้งประกันภัยรถยนต์ และ ประกันภัยโรคมะเร็ง
ถ้าเป็นประกันภัยรถยนต์ชั้น 1 ลักษณะความคุ้มครองครอบคลุมผู้เอาประกันภัย บุคคลภายนอก และ
ทรัพย์สิน พร้อมมีบริการช่วยเหลือฉุกเฉิน 24 ชั่วโมง

 • สามารถผ่อนเงินสด หรือ บัตรเครดิต 0% สูงสุด 10 เดือน
 • รับเงินชดเชยรายได้และค่าเดินทาง กรณีเกิดอุบัติเหตุในรถยนต์
 • คุ้มครองกรณีเกิดอุบัติเหตุของผู้ขับขี่ หรือ โดยสาร 300,000/คน (ซ่อมอู่)  หรือ 400,000/คน (ซ่อมห้าง)

สำหรับรถเก๋ง ซ่อมอู่ เบี้ยเริ่มต้น ราคา 14,000 บาท
สำหรับรถเก๋ง ซ่อมห้าง เบี้ยเริ่มต้น ราคา 18,000 บาท

 

LMG insurance

LMG Insurance

ได้จดทะเบียนควบรวมบริษัท นารายณ์สากลประกันภัย จำกัด และ บริษัท คุ้มเกล้าประกันภัย จำกัด
(มหาชน) มาเป็น บริษัท แอลเอ็มจี ประกันภัย จำกัด เมื่อปี 2547 มีประกันภัยรถยนต์ชั้น 1, 2+, 3+
และฟรี บริการช่วยเหลือฉุกเฉิน 24 ชม.
รถเก๋ง ซ่อมอู่ เบี้ยเริ่มต้นที่ 14,500 บาท (ทุนประกันภัย 300,000 ขึ้นไป)
รถเก๋ง ซ่อมห้าง เบี้ยเริ่มต้นที่ 22,000 บาท (ทุนประกันภัย 300,000 ขึ้นไป)

 

ไทยศรี ประกันภัย

ไทยศรี ประกันภัย

ให้บริการด้านประกันภัยมากว่า 60 ปี สำหรับประกันภัยรถยนต์ชั้น 1 นั้น ได้มีการแบ่งตามประเภทรถ
เช่น รถยนต์ รถกระบะ รถจักรยานยนต์ เป็นต้น ความคุ้มครองครอบคลุมผู้เอาประกันภัย บุคคลภายนอก
และทรัพย์สิน และยังมีบริการช่วยเหลือฉุกเฉินตลอด 24 ชั่วโมง มีอู่ซ่อมรถให้เลือกกว่า 700 อู่

 • คุ้มครองรถยนต์เอาประกันตามทุนประกันภัย
 • รับผิดชอบต่อทรัพย์สินบุคคลภายนอก สูงสุด 5,000,000 บาท
 • รับผิดชอบต่อชีวิต ร่างกาย อนามัยของบุคคลภายนอก สูงสุด 10,000,000 บาท
 • คุ้มครองอุบัติเหตุส่วนบุคคล ค่ารักษาพยาบาล สูงสุด 300,000 บาท/คน
 • คุ้มครองหลักทรัพย์ประกันตัวผู้ขับขี่ สูงสุด 400,000 บาท/ครั้ง

รถเก๋ง ซ่อมอู่ เบี้ยเริ่มต้นที่ ราคา 11,000 บาท
รถกระบะ ซ่อมอู่ เบี้ยเริ่มต้นที่ ราคา 14,000 บาท

 

อลิอันซ์ อยุธยา ประกันภัย

อลิอันซ์ อยุธยา ประกันภัย

กลุ่มอลิอันซ์ เข้ามาดำเนินธุรกิจในประเทศไทยตั้งแต่ปี 2494 และอลิอันซ์ อยุธยา ประกันภัยจะให้ความ
คุ้มครองวินาศภัย
ความคุ้มครองที่ครอบคลุมโดยประกันภัยรถยนต์ชั้น 1

 • คุ้มครองความเสียหาย หรือ สูญหาย/ไฟไหม้ ต่อรถยนต์เอาประกัน ไม่เกินทุนประกันภัย
 • คุ้มครองบุคคลภายนอก บาดเจ็บ 500,000/คน  , เสียชีวิต 10,000,000/ครั้ง
 • คุ้มครองทรัพย์สินบุคคลภายนอก 2,500,000/ครั้ง
 • รับผิดชอบอุบัติเหตุ ค่ารักษาพยาบาล 100,000/คน
 • บริการซ่อมสีรถแบบเร่งด่วน เสร็จภายใน 24 ชั่วโมง
 • มีบริการช่วยเหลือฉุกเฉินตลอด 24 ชั่วโมง โดยไม่มีค่าใช้จ่าย

รถเก๋ง ซ่อมอู่ เบี้ยเริ่มต้นที่ 15,000 บาท

 

ประกันรถยนต์เทเวศ

ประกันรถยนต์เทเวศ

บริษัท เทเวศประกันภัย จำกัด อยู่ในวงการประกันภัยมายาวนานกว่า 73 ปี มีจัดแผนประกันรถยนต์
6 แบบ เฉพาะรถยนต์ส่วนบุคคล ความคุ้มครองของประกันภัยรถยนต์ชั้น 1 คือ

 • คุ้มครองความเสียหาย หรือ สูญหาย/ไฟไหม้ ต่อรถยนต์เอาประกัน ตามทุนประกันภัย
 • คุ้มครองบุคคลภายนอก บาดเจ็บ 1,000,000/คน  , เสียชีวิต 10,000,000/ครั้ง
 • คุ้มครองทรัพย์สินบุคคลภายนอก 250,000
 • รับผิดชอบอุบัติเหตุ ค่ารักษาพยาบาล คนในรถเอาประกันภัย 100,000/คน

รถเก๋ง ซ่อมอู่ เบี้ยเริ่มต้น 14,500 บาท
รถเก๋ง ซ่อมห้าง เบี้ยเริ่มต้น 16,500 บาท

 

ข้อควรสังเกตก่อนเลือกทําประกันรถยนต์ชั้น1

การที่จะตัดสินใจเลือกทำประกันรถยนต์ชั้น 1 นั้น บางคนอาจจะเลือกจากชื่อเสียงของบริษัทเป็นอันดับแรก
บางคนอาจจะเลือกจากค่าเบี้ยประกันที่ถูกที่สุด ฯลฯ เหตุผลเหล่านี้ไม่มีถูกผิด เพราะทุกคนมีเหตุผลแตก
ต่างกันไป แต่ถ้าอยากจะได้ประกันรถยนต์ชั้น 1 ที่ดี ในราคาที่เหมาะสม ก็ให้ลองพิจารณาสิ่งเหล่านี้

บริการหลังการขาย

เมื่อใดที่เกิดอุบัติเหตุรถชนกัน พนักงานเคลมมาถึงที่เกิดเหตุได้ไว หรือแม้ว่าจะไม่มีอุบัติเหตุรถชน แต่
ยังมีบริการช่วยเหลือฉุกเฉินบนท้องถนน

ความสะดวกในการชำระเงิน

สามารถรับชำระค่าเบี้ยประกันภัยได้ทุกช่องทางเกี่ยวกับการเงิน โดยเสียเวลาน้อยที่สุดในสภาพเศรษฐกิจ
ณ ปัจจุบัน

ความคุ้มค่าเมื่อเทียบกับความคุ้มครองที่ได้รับ

สามารถปรับเบี้ยประกันได้ตามความคุ้มครองที่เหมาะสมกับผู้เอาประกัน เช่น หากผู้เอาประกันภัยไม่ต้อง
การใช้บริการฉุกเฉินก็สามารถปรับออกจากกรมธรรม์ และแสดงให้เห็นในค่าเบี้ยประกันภัยที่ถูกลงที่ต้อง
ชำระได้ทันที เป็นต้น แต่ความคุ้มครองหลัก ๆ ที่ได้รับยังเต็มที่ตรงตามความต้องการของผู้เอาประกันภัย

ประกันชั้น 1

ขอบคุณที่เข้ามาอ่านค่ะ ข้อมูลนี้มีประโยชน์มากแค่ไหน !
[จำนวนคนโหวต: 0 เฉลี่ย: 0]

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

Privacy Preferences

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

Allow All
Manage Consent Preferences
 • Always Active

Save