ประกันชั้น3+ ดีไหม ทำประกันรถ 3+ ราคาถูก และคุ้มค่า ที่ไหนดี

ประกันภัยชั้น3+

ประกันชั้น 3+ ดียังไง

การทำประกันชั้น 3+ นั้นเป็นหนึ่งในหลายประเภทของประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจ ที่เจ้าของสมัครใจ
ที่จะทำเพื่อคุ้มครองความเสียหายของรถเอาประกันภัย ผู้ขับขี่และผู้โดยสารภายในรถยนต์ ทั้งยังคุ้มครอง
ร่างกายและทรัพย์สินของบุคคลภายนอก เป็นต้น บริษัทประกันภัยที่จะได้กล่าวต่อไปนี้ มีการเสนอประกัน
รถยนต์ชั้น 3+ ที่มีราคาถูกและคุ้มค่าเพื่อพิจารณา

ประกันภัยประเภท3+ คือ

ประกันภัยประเภท 3+ คือ ประกันภัยที่ออกแบบมาให้กับคนที่ไม่อยากจ่ายเงินเกินความจำเป็น แต่ยัง
ต้องการได้รับความคุ้มครองที่ทำให้อุ่นใจยามขับขี่บนท้องถนนที่เร่งรีบ และค่อนข้างจะไม่ปลอดภัย

ความคุ้มครองประกันชั้น3พลัส

เราสามารถกล่าวแบบสั้น ๆ ได้ว่า ประกันภัยรถยนต์ชั้น 3+ จะไม่คุ้มครองรถผู้เอาประกัน กรณีที่ชนแบบ
ไม่มีคู่กรณี เช่น ชนฟุตบาท ชนกำแพง ชนเสาไฟฟ้า , กรณีรถหาย ไฟไหม้ แต่ยังคุ้มครองตามปกติ ตรงที่
ซ่อมรถผู้เอาประกันและรถคู่กรณี ในกรณีที่เกิดอุบัติเหตุรถชนรถ ไม่ว่าจะเป็นฝ่ายถูกหรือฝ่ายผิดก็ได้

ความเสียหายต่อรถยนต์

 • คุ้มครองความเสียหายต่อรถผู้เอาประกันภัยราว ๆ 100,000-200,000 กรณีรถชนรถเท่านั้น
 • คุ้มครองต่อทรัพย์สินของผู้ที่ได้รับความเสียหาย เช่น รถยนต์ของคู่กรณ๊ ตามเงื่อนไขที่ระบุในกรมธรรม์

ความรับผิดต่อบุคคลภายนอก

ให้ความคุ้มครองต่อชีวิต และร่างกายของบุคคลภายนอก หรือของคู่กรณี ตามที่มูลค่าที่ระบุในกรมธรรม์

ความคุ้มครองผู้ขับขี่และผู้โดยสาร

ให้ความคุ้มครองต่ออุบัติเหตุ และการรักษาพยาบาลแก่ผู้ขับขี่และผู้โดยสารตามเงื่อนไขในกรมธรรม์

บริการรถยก 24 ชั่วโมง

ให้บริการรถยกตลอด 24 ชั่วโมง ในกรณีที่เกิดรถเสีย หรือ เกิดอุบัติเหตุรถชนรถ

ประกันชั้นสามพลัสต่างจากประกันชั้นสามธรรมดาอย่างไร

เป็นที่แน่นอนอยู่แล้วว่าประกันชั้น 3+ ย่อมแตกต่างจากประกันชั้น1 ประกันชั้น2 และประกันชั้น 2+ แต่ประกันรถยนต์ชั้น 3 และ ชั้น 3+ นั้นมีความแตกต่างกันอย่างไร เราสรุปไว้ให้แล้วดังต่อไปนี้

 • ประกันชั้น 3 จะไม่คุ้มครองรถผู้เอาประกันเลยในทุกกรณี  แต่จะรับผิดชอบเฉพาะในกรณีที่ผู้เอาประกันขับรถไปชนทรัพย์สินคนอื่นเสียหายเท่านั้น เช่น ถ้ารถผู้เอาประกันขับไปชนรถคนอื่น ประกันจะซ่อมรถคู่กรณีให้ แต่ไม่ซ่อมรถผู้เอาประกันเลย  ประกันชั้น 3 เป็นประกันภัยรถยนต์ที่มีราคาถูกที่สุด เพราะความคุ้มครองน้อยสุดนั่นเอง
 • ประกันชั้น 3+ ในกรณีที่เกิดเหตุรถชนรถ ประกันจะคุ้มครองซ่อมรถให้รถผู้เอาประกันและรถคู่กรณีประกันชั้น 3+ จะไม่ซ่อมรถผู้เอาประกันถ้าไม่ใช่อุบัติเหตุรถชนรถ แต่เป็นรถชนฟุตบาท ชนเสา ซึ่งหมายความว่าไม่มีคู่กรณี ดังนั้นจึงต้องซ่อมรถผู้เอาประกันเอง

แต่ความรับผิดชอบต่อทรัพย์สินและบุคคลภายนอกนั้น ประกันทุก ๆ ชั้นต้องรับผิดชอบอยู่แล้ว มูลค่าความ
รับผิดชอบนั้นขึ้นกับข้อกำหนดในกรมธรรม์ของแต่ละบริษัทของแต่ละประเภทกรมธรรม์

ประกันชั้น3+

ประกันรถ 3+ เหมาะกับรถยนต์แบบไหน

ประกันภัยรถยนต์ชั้น 3+ นั้น เป็นประกันภัยรถยนต์ที่มีเบี้ยประกันที่รองจากถูกที่สุด นั่นคือประกันภัย
รถยนต์ชั้น 3 และเนื่องจากประกันภัยรถยนต์ชั้น 3+ เป็นประกันภัยที่มีความคุ้มครองต่ำที่สุดในตลาด เพราะให้ความคุ้มครองเฉพาะความเสียหายในทรัพย์สินของคู่กรณี และความเสียหายของตัวรถผู้เอาประกันเมื่อเกิดอุบัติเหตุรถชนรถเท่านั้น ดังนั้นประกันภัยรถชั้น 3+ นั้นจะเหมาะกับรถยนต์

 • รถเก่ามีอายุเกิน 7 ปีขึ้นไป ถึงแม้รถยนต์จะค่อนข้างเก่าแต่จากการใช้งานอาจสร้างความเสียหายให้กับคู่กรณีหรือบุคคลภายนอกได้  ดังนั้นการทำประกันภัยชั้น 3+ ไว้จะทำให้อุ่นใจขึ้นเมื่อเกิดอุบัติเหตุที่ไม่คาดคิดขึ้นได้
 • รถที่มีการใช้งานเป็นประจำ แต่ไม่มีความเสี่ยงเรื่องสถานที่จอดรถ รถที่ถูกนำไปใช้งานก็มีความเสี่ยงที่จะเกิดอุบัติเหตุได้เพราะคู่กรณีขับรถประมาท  หากเกิดเหตุรถชนรถก็มีจะประกันภัยคอยให้ความคุ้มครองโดยไม่ต้องไปเรียกร้องค่าเสียหายกับคู่กรณีเอง

ทำประกัน 3+ บริษัทไหนดี

เมื่อรถยนต์ของเราเข้าข่ายในการเลือกทำประกันภัยรถยนต์ชั้น 3+ แล้ว เราก็ควรที่จะมาศึกษาหาข้อมูล
ที่บริษัทประกันภัยรถยนต์ต่าง ๆ ได้เสนอให้กับลูกค้า เกี่ยวกับความคุ้มครองที่ครอบคลุมอะไรบ้าง ราคา
เบี้ยประกันที่ถูกและคุ้มค่า บริการที่ได้รับจากการติดต่อเรียกใช้ บริการหลังเคลม และ สิทธิพิเศษ (ถ้ามี)
ซี่งในที่นี้ เราได้ทำการเสนอหลาย ๆ บริษัทเพื่อใช้ประกอบการพิจารณาในการเลือกทำประกัน

direct asia

direct asia

ไดเร็ค เอเชียได้เสนอประกันภัยรถยนต์ชั้น 3+ ให้รถยนต์อายุไม่เกิน 15 ปี สามารถเลือกซ่อมศูนย์ (ห้าง)
หรือ อู่ในเครือที่คุณภาพวางใจได้ พร้อมการันตี 30 นาทีถึงที่เกิดเหตุ (หากช้ากว่า ชดเชยเป็นบัตรเติมน้ำมัน
1,000 บาท
สำหรับความคุ้มครองและวงเงินคุ้มครองของประกันรถยนต์ชั้น 3+ ที่ direct asia มีจัดไว้คือ

 • รับผิดชอบรถยนต์เอาประกันภัยในกรณีที่รถชนรถตามทุนประกันภัย
 • รับผิดชอบต่อชีวิต ร่างกาย และอนามัยต่อบุคคลภายนอก 500,000 / คน แต่ไม่เกิน 10,000,000 / ครั้ง
 • รับผิดชอบต่อความเสียหายของทรัพย์สินบุคคลภายนอก 2,500,000 / ครั้ง
 • รับผิดชอบต่อการเสียชีวิต สูญเสียมือ เท้า สายตา สำหรับผู้ขับขี่และผู้โดยสาร 200,000 / คน
 • รับผิดชอบค่ารักษาพยาบาลสำหรับผู้ขับขี่และผู้โดยสาร 200,000 / คน
 • รับผิดชอบประกันตัวผู้ขับขี่ 200,000 / ครั้ง เมื่ออุบัติเหตุรถชนรถ กลายเป็นคดีอาญา
 • บริการรถยกตลอด 24 ชั่วโมง
 • แผนคุ้มครองผู้ขับขี่ สามารถเลือกให้ตรงกับการใช้งานจริง – ระบุผู้ขับขี่ 2 คน หรือ ระบุผู้ขับขี่ 2 คน + ไม่จำกัดจำนวนผู้ขับขี่ (อายุ 30 ปีขึ้นไป และ ใบขับขี่อายุ 2 ปีขึ้นไป) ,ไม่จำกัดจำนวนผู้ขับขี่

เมืองไทยประกันภัย

เมืองไทยประกันภัย

ได้เตรียมประกันภัยรถยนต์ชัน 3+ อยู่ 4 รูปแบบ คือ 3+ เซฟ , 3+ เซอร์ไพรส์ , 3+ แคร์ และ
3+ Short Term (คุ้มครอง 90 วัน) เบี้ยประกันภัยเริ่มต้นที่ 6,400 / 4,900 / 6,700 / 1,600 (3 เดือน) ตามลำดับ

 • รับผิดชอบต่อชีวิต ร่างกาย และอนามัยต่อบุคคลภายนอก 500,000 / คน แต่ไม่เกิน 10,000,000 / ครั้ง
 • รับผิดชอบต่อความเสียหายของทรัพย์สินบุคคลภายนอก 1,000,000 / ครั้ง
 • รับผิดชอบต่ออุบัติเหตุและค่ารักษาพยาบาล สำหรับผู้ขับขี่ ผู้โดยสาร 100,000 / คน
 • รับผิดชอบประกันตัวผู้ขับขี่ 200,000 / ครั้ง เมื่ออุบัติเหตุรถชนรถ กลายเป็นคดีอาญา

สินมั่นคงประกันภัย

สินมั่นคงประกันภัย

รับประกันรถยนต์ตามเวลา 3+ รับอายุรถ 1-20 ปี (ซ่อมอู่ในเครือ)

 • รับผิดชอบต่อตัวรถยนต์ ตามทุนประกัน
 • คิดความเสียหายส่วนแรก กรณีเป็นฝ่ายผิด 2,000 / ครั้ง
 • รับผิดชอบต่อชีวิต ร่างกาย และอนามัยต่อบุคคลภายนอก 500,000 / คน แต่ไม่เกิน 10,000,000 / ครั้ง
 • รับผิดชอบต่อความเสียหายของทรัพย์สินบุคคลภายนอก 600,000 / ครั้ง
 • รับผิดชอบต่ออุบัติเหตุและค่ารักษาพยาบาล สำหรับผู้ขับขี่ ผู้โดยสาร 50,000 / คน

ประกันรถยนต์ 3+ นั้นมีหลายรูปแบบ คือ ประกันรถยนต์ตามเวลา 3+ , 3+ คุ้ม , 3+ ถูกผิดรับเลย ,
3+ เบี้ยเหมา

อลิอันซ์ อยุธยา ประกันภัย

อลิอันซ์ อยุธยา ประกันภัย

รับทำประกันรถยนต์ชั้น 3+ โดยไม่ต้องตรวจสภาพรถยนต์ก่อนทำประกันภัย และไม่จำกัดอายุรถยนต์
เอาประกันภัย แถมบริการฟรีช่วยเหลือฉุกเฉินตลอด 24 ชั่วโมง

 • รับผิดชอบต่อตัวรถยนต์ ตามทุนประกัน
 • รับผิดชอบต่อชีวิต ร่างกาย และอนามัยต่อบุคคลภายนอก 500,000 / คน แต่ไม่เกิน 10,000,000 / ครั้ง
 • รับผิดชอบต่อความเสียหายของทรัพย์สินบุคคลภายนอก 1,000,000 / ครั้ง
 • รับผิดชอบต่ออุบัติเหตุและค่ารักษาพยาบาล สำหรับผู้ขับขี่ ผู้โดยสาร 100,000 / คน
 • รับผิดชอบประกันตัวผู้ขับขี่ 300,000 / ครั้ง เมื่ออุบัติเหตุรถชนรถ กลายเป็นคดีอาญา รถเก๋ง ซ่อมอู่ เบี้ยเริ่มต้นที่ 5,500 บาท

ประกันภัยไทยวิวัฒน์

ประกันภัยไทยวิวัฒน์

ให้สิทธิพิเศษเมื่อทำประกันรถยนต์ชั้น 3+ สำหรับรถยนต์ที่ใช้งานมาเป็นระยะพอสมควรและเสียงต่อการ
สูญหายน้อยกว่ารถใหม่ อยู่ในพื้นที่ที่ปลอดภัย เสี่ยงต่อไฟไหม้ต่ำ ความคุ้มครองที่จะได้รับจากการทำ
ประกันภัยรถยนต์ 3+ ที่ประกันภัยไทยวิวัฒน์ มี

 • รับผิดชอบต่อชีวิต ร่างกาย และอนามัยต่อบุคคลภายนอก 1,000,000 / คน แต่ไม่เกิน 10,000,000 / ครั้ง
 • รับผิดชอบต่อความเสียหายของทรัพย์สินบุคคลภายนอก 1,500,000 / ครั้ง
 • รับผิดชอบต่ออุบัติเหตุและค่ารักษาพยาบาล สำหรับผู้ขับขี่ ผู้โดยสาร 100,000 / คน
 • เงินช่วยเหลือปลอบขวัญต่อผู้ขับขี่/ผู้โดยสารเมื่อเจออุบัติเหตุรถชนรถและเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลครั้งละ 5,000 / คน (ไม่จำกัดจำนวนครั้ง)
 • เงินช่วยเหลือครอบครัวในกรณีที่ผู้ขับขี่หรือผู้โดยสารเสียชีวิต 10,000 / คน
 • รับผิดชอบประกันตัวผู้ขับขี่ 200,000 / ครั้ง เมื่ออุบัติเหตุรถชนรถ กลายเป็นคดีอาญา
 • เงินช่วยเหลือค่าเดินทางกรณีที่รถชนรถแล้วเข้าซ่อมในอู่ซ่อมรถ 1,000 / ครั้ง (ไม่จำกัดจำนวนครั้ง)
 • รับประกันซ่อมสีรถยนต์ ตลอดอายุกรมธรรม์
 • ฟรี บริการช่วยเหลือรถเสียฉุกเฉิน 24 ชั่วโมง ทั่วประเทศ

รถเก๋ง ซ่อมอู่ เบี้ยเริ่มต้น 6,300 บาท

เอ็มเอสไอจี ประกันภัย

MSIG ประกันภัย

 

สำหรับประกันรถยนต์ 3+ ที่ MSIG นั้น จะมีความคุ้มครองเมื่อรถชนรถ และจากภัยน้ำท่วม MSIG มีแผน
ให้เลือก 2 แผนด้วยกัน คือ แบบ Standard และ แบบ Mini เบี้ยจะเริ่มต้นที่ 6,000 บาท ความคุ้มครอง
ของประกันภัยรถยนต์ชั้น 3+ มี

 • รับผิดชอบต่อชีวิต ร่างกาย และอนามัยต่อบุคคลภายนอก 500,000 / คน แต่ไม่เกิน 10,000,000 / ครั้ง
 • รับผิดชอบต่อความเสียหายของทรัพย์สินบุคคลภายนอก 1,000,000 / ครั้ง
 • รับผิดชอบต่ออุบัติเหตุและค่ารักษาพยาบาล สำหรับผู้ขับขี่ ผู้โดยสาร 100,000 / คน
 • รับผิดชอบประกันตัวผู้ขับขี่ 300,000 / ครั้ง เมื่ออุบัติเหตุรถชนรถ กลายเป็นคดีอาญา

แต่หากต้องการราคาที่ประหยัดยิ่งกว่า ก็สามารถเลือกแผน ประกันภัยรถยนต์ 3+ (Safe Guard Easy) ที่
เบี้ยประกันภัย เริ่มต้นที่ 5,100 บาท แต่ความคุ้มครองต่อผู้ขับขี่/ผู้โดยสารจะลดลงเหลือ 50,000 / คน

แอกซ่าประกันภัย

axa ประกันภัย

 

ประกันภัยรถยนต์ชั้น 3+ ซุปเปอร์ เซฟ จาก แอกซ่าประกันภัย สามารถทำได้ทันทีโดยไม่ต้องตรวจสภาพรถ
และรถยนต์ ต้องมีอายุไม่เกิน 20 ปี พร้อมรับคุ้มครองอุปกรณ์ตกแต่งเพิ่มเติมจากมาตรฐานโรงงาน สูงสุดถึง
10,000 บาท/ครั้ง ที่สำคัญไม่ต้องรับผิดชอบค่าเสียหายส่วนแรก

 • มีบริการช่วยเหลือฉุกเฉินทุกที่ทุกเวลาตลอด 24 ชั่วโมง
 • รับผิดชอบรถยนต์เอาประกันภัยในกรณีที่รถชนรถตามทุนประกันภัย
 • รับผิดชอบต่อชีวิต ร่างกาย และอนามัยต่อบุคคลภายนอก 500,000 / คน แต่ไม่เกิน 10,000,000 / ครั้ง
 • รับผิดชอบต่อความเสียหายของทรัพย์สินบุคคลภายนอก 1,000,000 / ครั้ง
 • รับผิดชอบต่ออุบัติเหตุและค่ารักษาพยาบาล สำหรับผู้ขับขี่ ผู้โดยสาร 100,000 / คน
 • รับผิดชอบประกันตัวผู้ขับขี่ 200,000 / ครั้ง เมื่ออุบัติเหตุรถชนรถ กลายเป็นคดีอาญา

วิริยะประกันภัย

วิริยะประกันภัย

สำหรับประกันภัยรถยนต์ชั้น 3+ จากวิริยะประกันภัยนั้น เป็นประกันภัยที่คุ้มกับเบี้ยเริ่มต้น 6,600 บาท
ก็สามารถดูแลชีวิตและทรัพย์สินคู่กรณี พร้อมซ่อมรถเอาประกันภัยในกรณีรถชนรถ ความคุ้มครองที่จะ
ได้จากการทำประกันภัยรถยนต์ชั้น 3+ ที่วิริยะประกันภัยมี

 • รับผิดชอบต่อตัวรถยนต์ ตามทุนประกัน
 • รับผิดชอบต่อชีวิต ร่างกาย และอนามัยต่อบุคคลภายนอก 500,000 / คน แต่ไม่เกิน 10,000,000 / ครั้ง
 • รับผิดชอบต่อความเสียหายของทรัพย์สินบุคคลภายนอก 1,000,000 / ครั้ง
 • รับผิดชอบต่ออุบัติเหตุและค่ารักษาพยาบาล สำหรับผู้ขับขี่ ผู้โดยสาร 50,000 / คน
 • รับผิดชอบประกันตัวผู้ขับขี่ 200,000 / ครั้ง เมื่ออุบัติเหตุรถชนรถ กลายเป็นคดีอาญา

ประกันรถยนต์ชั้น3+

ขอบคุณที่เข้ามาอ่านค่ะ ข้อมูลนี้มีประโยชน์มากแค่ไหน !
[จำนวนคนโหวต: 0 เฉลี่ย: 0]

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

Privacy Preferences

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

Allow All
Manage Consent Preferences
 • Always Active

Save